Компактен предавател на притисок

  • JEP-500 Series Compact Pressure Transmitter

    Предавател на компактен притисок од серијата JEP-500

    JEP-500 е компактен предавател на притисок за апсолутен и манометарски мерење на притисокот на гасови и течности.Предавателот на притисокот е многу исплатлив уред за едноставни примени на процесен притисок (на пр. мониторинг на пумпи, компресори или други машини) како и мерење на хидростатско ниво во отворени садови каде што е потребна инсталација за заштеда на простор.