Компактен температурен предавател

  • JET-600 Compact Temperature Transmitter

    JET-600 Компактен температурен предавател

    JET-600 Compact температурните предаватели/сензори се дизајнирани за употреба во сурови индустриски средини каде што е потребна сигурна, цврста и точна опрема.

    Компактните температурни сензори се опремени со вграден предавател.Достапен со широк избор на процеси и електрични приклучоци.