Тенџере со кондензат

  • Condensate Chambers & Seal Pots

    Комори за кондензат и садови за заптивки

    Примарната употреба на садовите за кондензат е да се зголеми точноста на мерењето на протокот во цевководите за пареа.Тие обезбедуваат интерфејс помеѓу фазата на пареа и кондензираната фаза во импулсните линии.Садовите за кондензат се користат за собирање и акумулирање на кондензат и надворешни честички.Коморите со кондензат помагаат во заштитата на деликатните инструменти со помали отвори од оштетување или затнување од туѓи остатоци.

  • Stainless Steel Pressure Gauge Siphon

    Сифон за манометар од не'рѓосувачки челик

    Сифоните за манометар се користат за заштита на манометарот од влијанието на медиумот со врел притисок, како што е пареата, а исто така и за намалување на ефектот од брзите скокови на притисокот.Медиумот за притисок формира кондензат и се собира во внатрешноста на серпентина или делот на пигталот на сифонот за манометар.Кондензатот го спречува жешкиот медиум да дојде во директен контакт со инструментот под притисок.Кога сифонот за прв пат е инсталиран, треба да се наполни со вода или која било друга соодветна течност за одвојување.