Електромагнетен мерач на проток

  • JEF-300 Electromagnetic Flowmeter

    JEF-300 Електромагнетен мерач на проток

    Електромагнетниот мерач на проток од серијата JEF-300 се состои од сензор и конвертор.Се заснова на Фарадејовиот закон за електромагнетна индукција, кој се користи за мерење на волуменскиот проток на спроводлива течност со спроводливост поголема од 5μs/cm.Тоа е индуктивен мерач за мерење на волуменскиот проток на спроводливата средина.