Обиколка на фабриката

Работилница

workshop4
workshop2
workshop1
workshop3

Инспекција на квалитет

Material inspection

Материјална инспекција

Aging test

Тест за стареење

Chip test

Тест за чипови

Магацинска логистика

Industries

Индустрии

Package

Пакет

Logistics

Логистика

Изложба

Exhibition