Отпорен термометар (RTD)

  • JET-200 Resistance Thermometer (RTD)

    JET-200 отпорен термометар (RTD)

    Отпорните температурни детектори (RTD), познати и како отпорни термометри, прецизно ги чувствуваат температурите на процесот со одличен степен на повторливост и заменливост на елементите.Со избирање на соодветни елементи и заштитна обвивка, RTD може да работи во температурен опсег од (-200 до 600) °C [-328 до 1112] °F.