Модул за предавател на температура

  • Temperature Transmitter Module

    Модул за предавател на температура

    Задачата на температурните предаватели е да го трансформираат сигналот од сензорот во стабилен и стандардизиран сигнал.Сепак, современите предаватели кои користат дигитална технологија се повеќе од тоа: тие се интелигентни, флексибилни и нудат висока точност на мерењето.Тие се клучна компонента на синџирот на мерење способни да ја подобрат безбедноста и ефикасноста во вашиот процес.