Ултразвучен мерач на проток

  • JEF-200 Ultrasonic Flowmeter for water and liquid

    JEF-200 Ултразвучен мерач на проток за вода и течност

    Принципот на работа на ултразвучен мерач на проток.Мерачот на проток работи со наизменично пренесување и примање на фреквентно модулиран излив на звучна енергија помеѓу двата трансдуктори и мерење на времето на транзит што е потребно за звукот да се движи помеѓу двата трансдуктори.Разликата во измереното време на транзит е директно и точно поврзана со брзината на течноста во цевката.