Мерач на проток на вител

  • JEF-400 Series Vortex Folwmeter

    JEF-400 серија Vortex Folwmeter

    Мерачите на проток Vortex од серијата JEF-400 нудат многу предности за мерење на протокот, вклучувајќи лесна инсталација без импулсни линии, без подвижни делови за одржување или поправка, помал потенцијал за истекување и широк опсег на намалување на протокот.Vortex броилата исто така нудат многу ниска потрошувачка на енергија, што овозможува употреба во оддалечени области.

    Дополнително, Vortex мерачите се единствени по тоа што можат да сместат течности, гасови, пареа и корозивни апликации.Мерачите на проток на вител исто така можат да издржат високи притисоци и температури во процесот.