Дистрибутивни колектори за заглавие на воздухот

  • Air Header Distribution Manifolds

    Дистрибутивни колектори за заглавие на воздухот

    Дистрибутивните колектори од серијата JELOK се дизајнирани да го дистрибуираат воздухот од компресорот до актуаторите на пневматските инструменти, како што се мерачите на проток на пареа, контролерите на притисокот и позиционери на вентилите.Овие колектори се широко користени во индустриската хемиска обработка, преработката на пластика и енергетската индустрија и се одобрени за апликации со низок притисок до 1000 psi (врски со навој).