Куќиште за предавател на притисок

  • Pressure Transmitter Housing Enclosure

    Куќиште за предавател на притисок

    Куќиштата за притисок JEORO се дизајнирани да ги сместат повеќето модели на процесни предаватели или блокови за завршување монтирани на глава.JEORO обезбедува празни куќишта.или на посебно барање, може да се инсталираат Siemens®, Rosemount®, WIKA, Yokogawa® или други предаватели.